Quadern de camp

 

Quadern de camp. Febrer de 2011

Impressió serigràfica de porcellana sobre plaques de porcellana.

materials: porcellana, fil d’espart i fusta

mesures: 11,5 cm x  3,5 cm x 39,8 cm

Summer’71

Summer’71

Serigrafia de porcellana sobre porcellana i fusta

Abril de 2011

Aquesta peça ha estat realitzada amb motiu del IV Festival de Llibres d’Artista i la Petita edició, organitzat per l’associació cultural ILDE a Barcelona i deriva d’un a peça anterior titulada Quadern de camp.

És una petita auto edició de quatre exemplars, realitzats en porcellana i estampats mitjançant serigrafia. Les fulles de porcellana s’han muntat sobre una fusta amb un fil de lli.