Cris Márquez

Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona Sant Jordi, en l’especialitat de gravat, després de finalitzar els estudis de Ceràmica Artística a l’escola Llotja de la mateixa ciutat, ha centrat el seu treball en la creació de peces artístiques i en la investigació entorn diferents sistemes de reproducció de la imatge en ceràmica i en els propis processos ceràmics.

La seva obra actual és fruit de la combinació de la seva experiència en aquests dos camps, el de la ceràmica i el de la impressió gràfica. La porcellana s’ha convertit en un element habitual en el seu treball que abasta des del petit objecte a la instal·lació.

sobre el seu treball

trajectòria

She earned a Bachelor Fine Arts from the University of Barcelona, specializing in print, after completion of her studies of Artistic Ceramics at the School of Arts and Crafts Llotja in the same city, she has focused her work on the creation of artistic pieces and has research on the different systems of reproduction of the applied image in ceramics, as well as in the own processes ceramics.

Her work today is the result of the combination of the experience in these two fields, ceramics and the print graphics. Porcelain has become a standard element in her work that extends from the small objects to the installation.