Fragments o finestra

“Finestra f.  Obertura generalment rectangular i a certa distància del sòl, practicada en la paret d’una construcció per donar entrada a la llum i a l’aire.”

(Diccionari de la llengua catalana. Institut d’Estudis Catalans, 1995)

Fragments o Finestra es composa d’un conjunt de vuit plaques suspeses en el aire, les quals han estat realitzades amb una pasta personal de porcellana i estampades mitjançant serigrafia, utilitzant una terra vitrificada com a tinta, i s’han cuit en monococció a 1.240ºC.

Va ser realitzada el juny de 2011 amb motiu de la VI Biennal de ceràmica del Vendrell i se li va concedir un accèssit.