Quadern de Camp

Quadern de camp

Plaques de porcellana amb impressió serigràfica de porcellana,
fil d’espart i fusta
Amplada 11,5 cm x alçada 3,5 cm x gruix 39,8 cm
Febrer de 2011

Aquest a peça es composa de set plaques realitzades amb una pasta personal de porcellana i estampades amb serigrafia amb una barbotina de porcellana. Les set plaques van lligades mitjançant un fil d’espart i s’emboliquen, una sobre l’altre, al damunt d’un vell tauló de fusta. El tauló ha estat recuperat i restaurat i conserva, en una de les seves cares, la forma arrodonida del tronc de l’arbre. Les pàgines de porcellana descansen sobre la cara plana del tauló i la banda arrodonida serveix de base a la peça.

Quadern de camp és una peça relacionada amb un treball més ampli, blanc sobre blanc o memòries. Un cop passada la presentació del projecte final i ja desmuntant la instal·lació, el gest íntim de recollir els fils amb les plaques de porcellana i embolicar-los, un a un, sobre el cartró, van ser l’origen d’aquest llibre objecte.